Zakład Schmitz Cargobull na Litwie z certyfikatem środowiskowym

Zakład produkcyjny Schmitz Cargobull w Poniewieżu na Litwie otrzymał certyfikat zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. Uznanie to oznacza, że procesy zarządzania środowiskowego w Schmitz Cargobull Baltic są zgodne ze wszystkimi obowiązującym w tej dziedzinie wymaganiami. Nastąpiło to dwa lata po tym, jak zakład produkcyjny firmy w Altenberge otrzymał certyfikat zarządzania środowiskowego.


Przygotowania do standardu zarządzania środowiskowego rozpoczęły się już latem 2022 roku. Po skompletowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu audytu wewnętrznego, w maju 2023 r. zakończono audyt zewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Proces certyfikacji musi być powtarzany co trzy lata. W trakcie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego Justina Kardokaite i Dainius Pabreza oraz ich współpracownicy byli już w stanie wprowadzić wiele ulepszeń – na przykład w obszarach zarządzania energią i odpadami. Wnoszą oni znaczący wkład w osiągnięcie celów środowiskowych firmy realizującej strategię zrównoważonego rozwoju przyjętą przez Schmitz Cargobull. Jako część sieci produkcyjnej, Schmitz Cargobull pracuje nad kluczowymi kwestiami środowiskowymi we wszystkich zakładach i postawił sobie za cel certyfikację wszystkich głównych zakładów produkcyjnych zgodnie z normą ISO 14001. Strategia zrównoważonego rozwoju określa ambitne cele, do których dąży firma, między innymi w obszarach energii i ochrony klimatu. W tym kontekście zarządzanie środowiskiem i odpowiedzialne korzystanie z zasobów mają szczególne znaczenie w zakładach produkcyjnych.