Schmitz Cargobull w TOP 100

Firma Schmitz Cargobull AG, lider europejskiego rynku naczep, otrzymał znak TOP 100 Innovator 2024. Wyróżnienie to przyznawane jest szczególnie innowacyjnym firmom średniej wielkości w Niemczech. Podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 28 czerwca w Weimarze, Ranga Yogeshwar – dziennikarz reprezentujący branżę naukową – osobiście pogratuluje Schmitz Cargobull tego sukcesu. Yogeshwar już od 12 lat jest mentorem konkursu TOP 100 w dziedzinie innowacji.


– Głównym priorytetem Schmitz Cargobull jest oferowanie klientom prawdziwej wartości dodanej. Jesteśmy zadowoleni z naszych innowacji tylko wtedy, gdy pomagają one naszym klientom zwiększyć ich rentowność i osiągnąć najniższy całkowity koszt posiadania, dzięki czemu mogą z kolei oferować swoim klientom bardziej niezawodne usługi, mówi Andreas Schmitz, dyrektor generalny Schmitz Cargobull AG. Jesteśmy dumni z bycia jedną z TOP 100 najbardziej innowacyjnych firm w Niemczech. Ta nagroda potwierdza zaangażowanie całego zespołu Schmitz Cargobull i zachęca nas do dalszego inwestowania w innowacyjne koncepcje pojazdów i rozwiązania transportowe. Dla nas innowacja nie jest celem samym w sobie. Zawsze koncentrujemy się na korzyściach płynących dla naszych klientów. Możemy spojrzeć wstecz na wiele naszych osiągnięć, które miały znaczący wpływ, czy to na zabudowę FERROPLAST, elektryczną naczepę chłodniczą z osią-generatorem czy też aerodynamiczne naczepy kurtynowe EcoGeneration, które znacznie zmniejszają zużycie oleju napędowego i emisję CO2. Opracowywanie i wdrażanie innowacji jest niezwykle ważne dla firmy, ponieważ pozwala nam oferować naszym klientom rozwiązania, które także w przyszłości będą wyróżniały się wartością dodaną, wyjaśnił Andreas Schmitz. Działając a imieniu compamedia – organizatora konkursu – naukowo zajmujący się nadaniem innowacji prof. dr Nikolaus Franke z Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu w Wiedniu wraz z jego zespołem przeanalizowali innowacyjne rozwiązania zgłoszone przez wszystkich uczestników rywalizacji. Rozważania te opierają się na ponad 100 kryteriach z pięciu kategorii: promowanie innowacji przez najwyższe kierownictwo, podejście firmy do innowacji, innowacyjne procesy produkcyjne oraz organizacja wytwarzania, orientacja zewnętrzna innowacji oraz jej sukces rynkowy. Podczas przeglądu analizowane są następujące pytania: czy firmy są w stanie tworzyć nowe produkty, nowe usługi, nowe procesy i nowe modele biznesowe? Kluczowe jest w tym wypadku to, czy te osiągnięcia są tylko zbiegiem okoliczności czy też wynikiem ustrukturyzowanego i ukierunkowanego podejścia? Ważne jest również, w jaki sposób i czy innowacje i ulepszenia produktów były w stanie ugruntować swoją pozycję na rynku. Firma Schmitz Cargobull zwyciężyła w tym naukowym procesie selekcji i została wybrana jako jeden z najlepszych innowatorów. Aby zapewnić równe szanse, znak TOP 100 jest przyznawany w trzech kategoriach wielkości: do 50, od 51 do 200 i powyżej 200 pracowników. W 31. edycji konkursu o nagrodę ubiegało się około 400 MŚP. 287 z nich odniosło sukces i nosi znak TOP 100 od 1 lutego 2024 roku. W każdej kategorii można nagrodzić maksymalnie 100 firm.