Nowe silniki Scania zasilane biogazem

Scania R 410 LBG 4×2 Highline, general cargo transport

Pierwsza wzmianka o nowych silnikach na biogaz produkowanych przez Scania pojawiła się podczas ubiegłorocznych targów IAA. Dobrze skomponowane i zharmonizowane trio – nowe silniki na biogaz oraz skrzynie biegów G25 i osie z układu przeznaczonego dla silnika diesla – funkcjonuje doskonale, a przy tym zapewnia oszczędności paliwa na poziomie 5% w zastosowaniach długodystansowych. Zainteresowanie produkowanymi lokalnie paliwami biometanowymi do samochodów ciężarowych (takimi jak Bio-LNG czy Bio-CNG) szybko rośnie. Wiele firm i nabywców usług transportowych dąży do dekarbonizacji swojego przewozu drogowego – ocze­kują gotowych rozwiązań.


Dostęp do silników na biogaz stał się łatwiejszy dzię­ki szybko rozwijającym się sieciom stacji paliw. W efekcie emisje CO2 można zredukować nawet o 90%, biorąc pod uwagę cały proces: od wytworzenia energii po jej wyko­rzystanie w funkcjonującym już na trasach pojeździe. Sieci stacji tankowania biogazu powstają w całej Europie. Ich szybki rozwój to od­po­wiedź na zwiększający się popyt i działalność głównych graczy w branży paliwowej. Zmniej­szanie śladu węglowego przestało być domeną wyłącznie „zielonych” firm, starających się o uznanie w oczach opinii publicznej. Ograniczenie emisji dwu­tlenku węgla stało się koniecznością dla większości poważnych przewoźników. Do osiągnięcia tego celu należy wykorzystać wszystkie dostępne środki. Nowe silniki na biogaz Scania bazują na renomowanym 13-litrowym silniku, który wpro­­­wadzono na rynek kilka lat temu. Zwiększając moc silników i dbając o ich zgod­ność z przyszłymi wymaganiami prawnymi, Scania udowadnia, że poprzez dążenie do de­kar­bonizacji planuje zdobyć jeszcze większy udział w rynku.