Partnerstwo Scania i Flix na rzecz ograniczenia emisji CO2

Scania Irizar i6S LNG/LBG 2-axle, high floor.

Flix i Scania ogłaszają nawiązanie długoterminowego partnerstwa na rzecz bardziej zrównoważonego długodystansowego transportu autobusowego. Obie firmy postrzegają współpracę jako szansę na przyspieszenie przejścia na zrównoważoną mobilność poprzez opracowywanie nowych rozwiązań i wpływ na projektowanie potrzebnej infrastruktury. Głównym celem jest dostarczenie partnerom Flix Bus do 50 autobusów długodystansowych zasilanych LNG (skroplonym gazem ziemnym). Zastosowane technologie, opracowane i wyprodukowane przez Scania, mają na celu umożliwienie zamiennego stosowania LNG i Bio-LNG (LBG), aby ułatwić przejście na najbardziej zrównoważone rozwiązanie na gaz.


W początkowej fazie projektu autobusy mogą być zasilane różnymi mieszankami paliw pochodzenia biologicznego i kopalnego. Celem jest stopniowe zwiększanie udziału Bio-LNG (LBG) z odpadów organicznych w mieszankach, aż do momentu, gdy autobusy będą zasilane wyłącznie Bio-LNG. Doprowadzi to do oczekiwanej redukcji emisji CO2 średnio o około 80 proc. Cel ten mieści się w ramach długoterminowego celu Scania i Flix, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Modernizacja autobusów zostanie przeprowadzona do końca 2025 r. Irizar, globalny producent autobusów, zintegruje model i6s Efficient z podwoziem Scania. Wcześniejsze doświadczenia Scania z autobusami napędzanymi biogazem pozwoliły już na znaczne obniżenie emisji CO2 w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi, jak również zmniejszenie hałasu przy jednoczesnym utrzymaniu równoważnej mocy i momentu obrotowego. Zalety te sprawiają, że biogaz jest opłacalną, wpisującą się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym opcją dla przewoźników wykonujących długodystansowy przewóz osób, którzy chcą w rentowny sposób poprawić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego transportu. Flix i Scania nieustannie poszukują sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Oba podmioty są uczestnikami inicjatywy Science-Based Targets (SBTi), która zapewnia firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami porozumienia paryskiego. Udział Flix w SBTi wiąże się z ogłoszonym niedawno zobowiązaniem do pełnej dekarbonizacji w Europie do 2040 r., znacznie wyprzedzającym ramy czasowe określone w porozumieniu paryskim. Ten długoterminowy cel jest realizowany poprzez wdrożenie holistycznej strategii klimatycznej opartej na czterech zasadach, w której kluczową rolę odgrywa modernizacja floty dzięki alternatywnym napędom i paliwom. Wśród nich ogromny potencjał wykazują technologie biogazowe, które są już gotowe do wykorzystania we flocie FlixBus. Oczywiście kluczową rolę w uczynieniu z biogazu cennego źródła energii odgrywa dostępność infrastruktury tankowania w Europie. Jako pierwszy duży producent ciężkich pojazdów użytkowych, który zobowiązał się do realizacji SBTi, Scania postawiła sobie za cel ograniczenie emisji CO2 z działalności wewnętrznej o 50 proc. do 2025 r. oraz wspieranie klientów w ograniczaniu emisji z użytkowanych rozwiązań transportowych o 20 proc. w tym samym okresie. Korzystanie z biogazu przynosi szereg korzyści zarówno na poziomie środowiskowym, jak i społeczno-ekonomicznym. Biogaz nie zawiera paliw kopalnych, jest odnawialny, produkowany lokalnie i ogranicza emisje. Skroplenie sprężonego biogazu umożliwia przewożenie większej ilości paliwa, a tym samym zwiększenie zasięgu. Przechodząc na lokalnie produkowany płynny biogaz jako paliwo w transporcie długodystansowym, operatorzy mogą znacznie zmniejszyć wpływ na klimat, zarówno swój, jak i swoich klientów. Zasilanie gazem ma również pozytywny wpływ na ogólną jakość powietrza. Napędzane tym paliwem silniki Scania emitują mniej cząstek stałych i tlenków azotu (NOx) oraz pracują ciszej. Przynosi to korzyści zarówno kierowcom i pasażerom, jak i całemu społeczeństwu.