IVECO i Shell wspólnie w trasie

IVECO, marka Iveco Group, i Shell wyruszają w trasę pod hasłem „NA DRODZE DO ZEROWEJ EMISJI NETTO”. W ciągu 10 dni samochód ciężarowy IVECO S‑Way zasilany bioLNG przemierzy Europę, promując to paliwo. Początek trasy wyznaczono na stacji Shell w Mittenwalde koło Berlina, a kolejne przystanki, w miejscach istotnych dla ekosystemu bioLNG zaplanowano na terenie Niemiec, Holandii i Włoch. Celem załogi IVECO S‑Way jest pokonanie tej trasy z zerową emisją netto z zachowaniem osiągów i wydajności.


Każdy etap będzie okazją do zacieśnienia relacji między liderami branży, a użytkownikami uczestniczącymi w łańcuchu wartości bioLNG – od produkcji poprzez dystrybucję do użycia. Nie zabraknie więc dyskusji o możliwościach wykorzystania bioLNG jako rentownego sposobu na dekarbonizację drogowego transportu towarowego. Wspólny projekt pozwoli zademonstrować, jak strategiczna współpraca i konsekwentne wdrażanie odpowiedniej polityki sprzyjają popularyzacji bioLNG na europejskim rynku operatorów flotowych poprzez podnoszenie świadomości potencjału dekarbonizacyjnego bioLNG w transporcie długodystansowym. Obecnie branża transportowa realizuje około 73,1% całego lądowego transportu towarów w Unii Europejskiej, odpowiadając za około 9% całej emisji CO2 w UE. IVECO jest pionierem stosowania alternatywnych paliw w silnikach spalinowych od ponad dwóch dekad, a przez ostatnie lata rozszerza zakres prac rozwojowych o rozwiązania oparte na napędzie elektrycznym, w tym akumulatorowym i wodorowym. Trasa BioLNG w ramach udanej współpracy między IVECO i Shell ma pokazać, że przejazd dużego dystansu przez Europę samochodem ciężarowym zasilanym tym paliwem jest możliwy, przy wsparciu nieustannie rozbudowywanego ekosystemu bioLNG. Oprócz możliwości wykorzystania w transporcie długodystansowym, silniki IVECO zasilane bioLNG mają jeszcze jedną przewagę nad silnikami pojazdów ciężarowych zasilanych konwencjonalnym paliwem. Samochody napędzane tym paliwem są cichsze, więc świetnie sprawdzają się w miastach na przykład w czasie nocnych dostaw, a kierowcy mają większy komfort pracy. Kompatybilność bioLNG z istniejącą infrastrukturą LNG liczącą 698 stacji w całej UE umożliwia tankowanie pojazdów ciężarowych zasilanych bioLNG na tych stacjach bez modyfikowania sprzętu i nowych inwestycji. Dzięki rozległej sieci stacji LNG w całej UE, w której są też placówki oferujące 100% bioLNG, operatorzy flot mogą korzystać z bioLNG bez ponoszenia żadnych wstępnych kosztów. Taka elastyczność sprawia, że bioLNG jest wykonalnym i opłacalnym rozwiązaniem w zakresie dekarbonizacji parku pojazdów. Wobec szybkiego rozwoju rynku bioLNG IVECO i Shell wykorzystują swoją pozycję liderów, szeroką obecność w terenie oraz znajomość sektora do pobudzenia dalszego wzrostu rynku bioLNG. Poprzez współpracę z firmami transportowymi i innymi interesariuszami obie firmy aktywnie identyfikują rentowne i racjonalnie ekonomicznie sposoby dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego, podejmując wspólne działania w tym kierunku.