Grupa Iveco przejmie na własność spółkę joint venture

Iveco Group N.V. i Nikola Corporation ogłosiły dziś, że wchodzą w nową fazę swojego partnerstwa, które rozpoczęło się w 2019 r. i do tej pory przeszło wszystkie kamienie milowe w celu wdrożenia zeroemisyjnych ciężkich (klasa 8) ciężarówek w Ameryce Północnej i Europie. Obie firmy pracowały wspólnie w stałym tempie, pomimo pandemii Covid-19 i wynikających z niej wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, aby osiągnąć wyniki poprzedniego etapu, wprowadzając na rynek pojazdy elektryczne z bateriami (BEV) i pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi (FCEV) do przewozów regionalnych i dalekobieżnych.

Każda z firm jest teraz gotowa do skoncentrowania się na transporcie ciężkim. Grupa Iveco będzie skupiać swoje działania na Europie i dalszym rozwoju i komercjalizacji własnych samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym na baterie i ogniwa paliwowe, co obejmuje wprowadzenie modelu finansowania GATE, natomiast Nikola skoncentruje swoje działania w Ameryce Północnej, ze zintegrowanym podejściem do swoich klientów, oferując BEV, FCEV i infrastrukturę wodorową za pośrednictwem swojej marki HYLA. Iveco Group przejmie pełną własność spółki joint venture w Ulm, w Niemczech. Ponadto, Iveco Group otrzyma licencję na swobodnego dostępu i dalszego rozwoju oprogramowania sterującego pojazdami dla wspólnie opracowanych pojazdów BEV i FCEV. Nikola otrzyma licencję na technologię IVECO S-Way na Amerykę Północną oraz na dostawy powiązanych komponentów od Iveco Group, a także uzyska współwłasność własności intelektualnej Generation 1 eAxles, technologii opracowanej wspólnie z należącą do Grupy Iveco marką układów napędowych, FPT Industrial. Grupa Iveco pokryje nakłady inwestycyjne związane z tym nowym etapem współpracy z dostępnej płynności, nabywając wyżej wymienione pozycje częściowo w gotówce (35 mln USD), a częściowo w akcjach Nikola (20 mln akcji). Pomimo wygenerowanego negatywnego wpływu gotówkowego, Grupa Iveco przewiduje jego absorpcję poprzez generowanie przepływów pieniężnych i dlatego nie zmienia to jej celu w zakresie przepływów pieniężnych na rok 2023; zachowa również znaczącą ilość akcji Nikola akcji. Grupa Iveco i Nikola będą nadal pracować na rzecz tego samego ostatecznego celu: przeprowadzenia transformacji energetycznej związanej z transportem.