By łatwiej znaleźć parking

Bridgestone Mobility Solutions, firma Bridgestone koncentrująca się na rozwiązaniach mobilnych opartych na danych, w tym wiodącym w Europie rozwiązaniu do zarządzania flotą Webfleet, nawiązała [...]

Setny KAMAG PT dostarczony

Spółka zależna Grupy TII, TII KAMAG, będaca ekspertem w branży transportu wewnątrzzakładowego i wiodącym producentem pojazdów specjalnych dla potrzeb logistyki, wprowadziła niedawno na rynek nowy [...]

Nowe silniki Scania zasilane biogazem

Pierwsza wzmianka o nowych silnikach na biogaz produkowanych przez Scania pojawiła się podczas ubiegłorocznych targów IAA. Dobrze skomponowane i zharmonizowane trio – nowe silniki na biogaz oraz [...]