Kierowcy autobusów lepiej chronieni

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Na jej mocy zaostrzona została odpowiedzialność karna za zamachy – fizyczne lub słowne – na kierowców, [...]