Dr inż. Bernard Krone (1940-2022)

Z głębokim smutkiem informujemy o odejściu wieloletniego właściciela Grupy KRONE, dr inż. Bernarda Krone. Szanowanego i wielce zasłużonego dla branży doktora Krone mieliśmy okazję wielokrotnie [...]