Ekoenergetyka wśród założycieli ZKE

Liderem konsorcjum klastrowego pod nazwą Zachodni Klaster Elektromobilności została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka jest [...]