Klasa pod patronatem Volvo Trucks i Renault Trucks

Volvo Trucks Polska oraz Renault Trucks Polska, wchodzące w skład Grupy Volvo objęły patronatem klasę techniczną w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Jest to ważny krok w długofalowej współpracy obu firm z placówką, której celem jest wsparcie młodzieży w kształceniu zawodowym oraz przygotowanie do pracy z nowoczesnymi technologiami w branży transportowej.


Od dłuższego czasu Volvo Trucks i Renault Trucks współpracowały ze szkołą, dostarczając materiały dydaktyczne oraz zapraszając uczniów na praktyki w pobliskim autoryzowanym serwisie Volvo Truck Center w Pruszczu Gdańskim. Oficjalne sformalizowanie tej współpracy miało miejsce 20 czerwca 2024 roku, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, poprzez podpisanie umowy patronackiej. W ramach umowy, uczniowie klasy technicznej będą mieli okazję zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z nowoczesnymi samochodami ciężarowymi Grupy Volvo. Program nauczania będzie obejmował zarówno podstawy teoretyczne, takie jak budowa maszyn i podzespołów, jak i praktyczne zajęcia, podczas których uczniowie będą mogli zdobywać doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy na serwisie. Najlepsi i najbardziej zaangażowani uczniowie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie i nagrody. Volvo Trucks i Renault Trucks przekażą szkole nie tylko nowoczesne materiały dydaktyczne, ale także wyposażą jedną z nowych klas w budynku szkoły. Podpisanie umowy miało miejsce w Rusocinie, a uczestniczyli w nim Małgorzata Kulis, Dyrektor Zarządzająca Volvo Trucks Polska, Janusz Buława, Dyrektor Zarządzający Renault Trucks Polska oraz Jacek Suszek – P.O. Dyrektora ZST CKZ im. Macieja Rataja w Rusocinie.Volvo Trucks i Renault Trucks były również obecne na wydarzeniach szkolnych promujących zawody techniczne, pokazując tym samym swoje zaangażowanie w rozwój przyszłych kadr sektora transportowego.