Dobre wyniki finansowe MAN Truck & Bus

W roku obrotowym 2023 MAN Truck & Bus SE osiągnął dobre wyniki, odnotowując znaczny wzrost sprzedaży jednostkowej, przychodów ze sprzedaży, skorygowanego wyniku operacyjnego i skorygowanej rentowności operacyjnej sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły 14,8 mld euro, co stanowi wzrost o 31% w porównaniu z rokiem poprzednim (11,3 mld euro). Liczba sprzedanych nowych pojazdów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 37% – do ponad 116 000 sztuk. Pomimo silnych efektów kompensujących, takich jak wyższe ceny materiałów i energii, skorygowany wynik operacyjny wzrósł rok do roku o 935 mln euro – do 1,08 mld euro – i jest to najlepszy wynik w historii firmy.


Skorygowana rentowność operacyjna sprzedaży również znacznie wzrosła o 6,0 punktów procentowych – do poziomu 7,3% (rok finansowy 2022: 1,2%). Prezes MAN, Alexander Vlaskamp, podkreślił: „W 2023 roku MAN odnotował imponującą poprawę wyników, z czego możemy być bardzo dumni. Udało nam się uzyskać wyniki na historycznie wysokim poziomie i przywrócić MAN-owi dawną siłę. Solidne fundamenty finansowe są kamieniem węgielnym naszej transformacji w kierunku ekologicznej mobilności. Aby kontynuować ten kurs, w 2024 r. rozszerzymy nasze portfolio produktów o technologie bezemisyjne i jeszcze bardziej zintensyfikujemy współpracę w ramach TRATON GROUP. W bieżący rok wchodzimy również z dużym portfelem zamówień. Jednak sytuacja gospodarcza na kluczowych dla nas rynkach europejskich nie napawa optymizmem, a warunki rynkowe stają się coraz bardziej skomplikowane. Wprawdzie nasza działalność w zakresie autobusów powinna się nadal poprawiać, jednak popyt na samochody ciężarowe znacznie spada. Nasza działalność w zakresie samochodów dostawczych i usług powinna pozostać stabilna”. „Podstawą silnego wzrostu rentowności było działanie ukierunkowane na szereg dźwigni zysków” podkreśla Inka Koljonen, dyrektor finansowy MAN. „Pozwoliło nam to pomyślnie zakończyć pod koniec roku wieloletni program restrukturyzacyjny Future Lion. W ramach transformacji przekształciliśmy również biznes autobusowy. Ponadto konsekwentnie pracowaliśmy nad dalszym obniżaniem kosztów stałych we wszystkich obszarach firmy oraz znacząco poprawiliśmy zarządzanie gotówką w całym łańcuchu wartości. W połączeniu z silnym wzrostem wolumenu i doskonałymi wynikami w dziedzinie usług samochodowych rok zakończyliśmy rekordowymi wynikami. W obliczu coraz bardziej wymagających warunków rynkowych, w roku 2024 będziemy nadal skupiać się na efektywności kosztowej i zarządzaniu gotówką.” Dzięki świetnym wynikom finansowym, MAN jest dobrze przygotowany do kontynuowania transformacji firmy w kierunku zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań transportowych. W 2024 roku firma wprowadzi na wiele nowych produktów. Między innymi na rynek trafi konwencjonalna ciężarówka, która pozwoli zaoszczędzić do sześciu procent paliwa w porównaniu z poprzednią generacją. Pojazd będzie również wyposażony w liczne nowe funkcje bezpieczeństwa. Będzie miał całkowicie nowy cyfrowy wyświetlacz, zapewniający jeszcze lepszy komfort jazdy. Tempa nabiera również elektryfikacja całej gamy produktów. Jeszcze w tym roku do klientów trafi eTruck o dziennym zasięgu do 800 km. Już w 2023 r. firma MAN była liderem rynku w pełni elektrycznych autobusów miejskich w Europie, które w roku modelowym 2025 zyskają jeszcze większy zasięg. Pierwsza flota testowa elektrycznych autokarów jest również planowana na 2025 rok. Dostosowanie sieci produkcyjnej również nabiera rozpędu. Zakład w Monachium pracuje na pełnych obrotach, aby przygotować się do produkcji eTrucka, podczas gdy zakład w Norymberdze będzie świętował w tym roku ceremonię zawieszenia wiechy na budowie fabryki akumulatorów. W Salzgitter MAN rozbudowuje obecnie swoje globalne centrum logistyczne, aby sprostać wymaganiom e-mobilności, zaś w Ankarze odnotowywane są duże postępy w budowie centrum rozwoju produktu. Z kolei w zakładzie w Starachowicach, w Polsce, nadal szybko rośnie produkcja elektrycznych autobusów miejskich.