Elektryczna śmieciarka Volvo w Bolesławcu

Volvo Trucks Polska dostarczyło kolejną elektryczną śmieciarkę. Mimo, że tego typu pojazdów jest dostarczanych przez Volvo coraz więcej, to po raz pierwszy zakupiony został bezpośrednio przez spółkę, której właścicielem jest miasto. Stroną udzielającą finansowania MZGK w Bolesławcu jest PKO Leasing, a transakcja ta, to wynik wygranego przetargu publicznego. Do tej pory, wszystkie elektryczne pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów dostarczane były do prywatnych spółek obsługujących miasta. Teraz, po raz pierwszy, na zakup tego typu pojazdu zdecydowała się spółka należąca do miasta – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.


Zakup ten poprzedzony został 3-tygodniowym testami w gminie miejskiej Bolesławiec. Bezpośredni użytkownicy tego pojazdu zwracali szczególną uwagę na wysoki komfort podczas realizowanych zadań, dzięki cichej i płynnej pracy Volvo FE Electric. Kolejnym istotnym aspektem, który przesądził o zakupie były duża ładowność i zasięg, umożliwiające zoptymalizowaną pracę śmieciarki. Zakupiony przez MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu pojazd to Volvo FE Electric – 3 osiowe bezemisyjne podwozie, napędzane dwoma elektrycznymi silnikami połączonymi z 2-biegową skrzynią biegów, co zapewnia niezwykle płynną jazdę. Podwozie uzupełnione zostało zabudową w formie śmieciarki Medium X4, wyprodukowaną przez EKOCEL Zoeller Group. Połączenie podwozia elektrycznego i zabudowy sprawia, że pojazd nie tylko spełnia najwyższe standardy ekologiczne, ale także jest dostosowany do specyfiki miasta Bolesławiec. Volvo FE najczęściej wykorzystywane jest do zadań realizowanych w miastach i na terenach zurbanizowanych. Jego polska dystrybucja rozpoczęła się w maju 2021 roku, a śmieciarka odebrana przez Bolesławiec jest już kolejną dostarczaną od tego czasu przez Volvo Trucks Polska.