MAN pomaga w walce ze skutkami trzęsienia ziemi

MAN Truck & Bus przekazuje milion euro jako pomoc nadzwyczajną dla ofiar trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Część pieniędzy zostanie wykorzystana bezpośrednio na dobra materialne i ich transport autobusami, samochodami ciężarowymi. Trafią one także do głównych organizacji pomocowych, które udzielają pomocy humanitarnej w regionie objętym katastrofą. Wśród nich znalazło się także pięciu wozów strażackich przeznaczonych do wykorzystania w strefie trzęsienia ziemi, a przekazanych przez firme MAN Truck & Bus.

We współpracy z turecką ochroną cywilną firma MAN rozpoczęła zbiórkę darów, które zostały przetransportowane wraz żywnością do miejscowości które zostały szczególnie dotknięta przez trzęsienie ziemi. Darowizny pieniężne zebrane z własnej inicjatywy przez pracowników MAN w Ankarze zostały przekazane organizacji pomocowej AHBAP. Podobnie jak na początku wojny na Ukrainie, w siedzibie firmy MAN w Monachium utworzono biuro koordynacyjne, które utrzymuje stały kontakt z organizacjami humanitarnymi oraz jednostkami zajmującymi się dystrybucją pomocy i darów na miejscu.