Ekoenergetyka wśród założycieli ZKE

Liderem konsorcjum klastrowego pod nazwą Zachodni Klaster Elektromobilności została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Motoryzacyjnego, a także Technologii Kosmicznych – Silesian Space Valley. Ponadto pełni funkcję partnera Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. Wśród Członków założycieli nie mogło zabraknąć miasta Zielona Góra, jednego z pionierów elektryfikacji miejskiego transportu publicznego w Polsce oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, jedna z największych organizacji branżowych w Polsce.

– Wspólnie stawiamy na jeszcze większe zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi, spółkami Skarbu Państwa oraz administracją na poziomie lokalnym i centralnym. Chcemy wpisać się w światowe trendy i odgrywać istotną rolę w sektorze elektromobilności. Celem Zachodniego Klastra Elektromobilności jest także zwiększenie potencjału innowacyjnego firm. Te nowoczesne rozwiązania mają stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i na polską gospodarkę – mówił Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ekoenergetyka jest jednym z założycieli Zachodniego Klastra Elektromobilności, skupiającego wiele podmiotów z sektora na rzecz synergii, łączenia potencjałów, transferu technologii i budowania wspólnych kanałów dostaw. „Zdajemy sobie sprawę, że kluczem do przyspieszenia rozwoju elektromobilności są inwestycje w rozwój technologiczny, badawczo-rozwojowy i edukacyjny. Nasza spółka inwestuje w badania i rozwój w obszarze innowacyjnych rozwiązań w transporcie zeroemisyjnym. Stoimy przed wielkimi zmianami związanymi z redukcją śladu węglowego pochodzącego z transportu. Wyzwania dotyczą obszarów sektora energii, logistyki, produkcji pojazdów, wdrażania infrastruktury szybkiego ładowania, ale również efektywnego finansowania nowych ekosystemów. Mamy nadzieję, że obecni i przyszli partnerzy ZKE wyzwolą potencjał do rozwoju innowacji, biznesu i nowych doświadczeń w branży elektromobilności. – podkreślał Maciej Wojeński – współzałożyciel spółki Ekoenergetyka.

Nowe przedsięwzięcie ma wzmocnić potencjał firm, a także zapewnić im możliwość rozwoju technologicznego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz transfer wiedzy. Uroczystości założenia klastra towarzyszyła premiera raportu „Barometr e-mobility 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport”