Prometeon w czołówce producentów opon

Zakończyła się pierwsza część analizy przeprowadzonej przez agencję ratingową ESG. Polityka zrównoważonego rozwoju przyjęta przez Prometeon Tyre Group ma kluczowe znaczenie dla zarządzania kredytem związanym ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 350 milionów euro. PTG kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inwestując w Turcji, Egipcie i we Włoszech.

Agencja ratingowa ESG (ang. Environmental, Social and Governance, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) została poproszona o ocenę odpowiedzialności społecznej Prometeon Tyre Group, aby pomóc Grupie zrozumieć i usprawnić jej działania w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. Wyniki oceny są pozytywne: wynik w zakresie ratingu ryzyka ESG wyniósł 14,9 na 100 (im wynik jest bliższy zeru, tym lepiej radzi sobie firma). Wynik ten plasuje PTG w czołówkach światowych rankingów zarówno wśród producentów części samochodowych, jak i producentów opon.