Proekologiczne IVECO dla PGK w Śremie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie odbiera kolejne proekologiczne pojazdy IVECO, wśród nich trzy pierwsze w Polsce śmieciarki zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG. Zamówione przez PGK w Śremie trzy pojazdy do zbiórki odpadów, zabudowane na podwoziach IVECO S-WAY, to pierwsze w naszym kraju tego rodzaju pojazdy zasilane LNG. Flota tego wielkopolskiego przedsiębiorstwa komunalnego wzbogaciła się także o imponujący zestaw z ciągnikiem siodłowym IVECO S-WAY, również napędzany ekologicznym LNG.

Podczas uroczystości, która odbyła się na terenie Targowiska Miejskiego w Śremie, przekazano do eksploatacji pojazdy komunalne zasilane napędami alternatywnymi, wśród których wyróżniały się trzy egzemplarze IVECO S-WAY AD260S34Y/PS 1LNG wyposażone w zabudowy do zbiórki odpadów firmy NTM oraz ciągnik siodłowy IVECO S-WAY AS440S46T/P 2LNG z naczepą wyposażoną w ruchomą podłogę, która będzie służyła do przewozu ładunków podlegających recyklingowi z punktów przeładunkowych do instalacji przetwarzania odpadów. Polakierowane na pomarańczowo zabudowy śmieciarek oraz burty naczepy zostały oklejone wielkoformatowymi grafikami przedstawiającymi widoki miasta. Pojazdy dostarczono na podstawie umowy zawartej z firmą SLT Group, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie. Wszystkie dostarczone do PGK Śrem specjalistyczne pojazdy ciężarowe są wyposażone w ekologiczne, niskoemisyjne jednostki napędowe zasilane CNG lub LNG, dzięki czemu spełniają wymagania stawiane przedsiębiorstwu przez Ustawę o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych.